روز خانواده و تکریم بازنشستگان گرامی باد.

اخبار و رویدادهاروز خانواده و تکریم بازنشستگان

ضمن گرامیداشت روز "خانواده و تکریم بازنشستگان"، صندوق رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک برای یکایک اعضاء گرامی بازنشسته، سعادتمندی، سرافرازی و سلامتی از آستان حضرت حق مسئلت نموده و امیدواریم جامعه امروز و فردای ما همواره از برکات وجودی و تجربیات ارزنده شما گرانمایگان بهره مند باشد.