تبریک به مناسبت آغاز سال 1403 شمسی

اخبار و رویدادهاتبریک سال نو 1403

برآمد باد صبح و بوی نوروز

به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال

همایون بادت این روز و همه روز

 

هر پایان، نوید بخش شروعی دوباره است... 

 

سال نو مبارک