نشست های نواندیشی در صندوق رفاه و تأمین آتیه(7)

اخبار و رویدادهانشست های نواندیشی جلسه هفتم

به نام خداوند جان و خرد

نشست های نواندیشی در صندوق رفاه و تأمین آتیه(7)

 

پیشگامان؛ اینان چگونه دنیا را دگرگون می سازند...

در دنیایی که باشتاب رو به دگرگونی دارد، درس های گذشته می توانند ما را به گمراهی بکشانند.

 

در جلسه هفتم نشست های نواندیشی صندوق رفاه و تأمین آتیه با حضور جمعی از همکاران؛ نکات ارزشمند زیر از کتاب پیشگامان توسط جناب آقای حیاتی(مدیرعامل صندوق رفاه و تأمین آتیه)مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مشغله روزانه، انسان را از پیشگامی در یک زمینه خاص باز نمی دارد؟

جواب : انسان در هر مکان و زمانی از تاریخ که دارای امنیت خاطر بیشتری بوده است، به اصطلاح نیازهای اولیه او برطرف شده است، ذهنش باز شده و به پیشگامی و خودشکوفایی می رسد. 

در واقع پیشگامان و انسان هایی که به خودشکوفایی می رسند، بسیار خطرگریز بوده و سعی می کنند همه جوانب را سنجیده و زندگی را برای خود و اطرافیان آسوده و امن کنند.

در بازار سرمایه نیز اگر معامله گری، معامله پرخطر داشته باشد در سایر معاملات روزانه خود احتیاط کرده تا برآیند عملکرد او قابل قبول باشد در زندگی واقعی هم انسان ها همانند پورتفوی بورسی نیاز دارند تا در صورت امکان از ریسک گریخته و با انتخاب های درست به امنیت خاطر نسبی دست یابند.

کارآفرینان نیز از این قائده مستثنی نبوده و بررسی های صورت گرفته نشان می دهد حتی خطرگریزتر از عامه مردم هستند.