" 21 خرداد سال روز تاسیس بانک کشاورزی "

اخبار و رویدادها90 سال قدمت و خدمت نودمین سالگرد تاسیس بانک کشاورزی مبارک

 

بانک کشاورزی از دیرباز  پیشران قطار توسعه و موتور محرک بخش کشاورزی در کشور بوده و به خوبی توانسته است در قامت یک بانک تخصصی، مردمی و کارآمد ، از عهده این رسالت مهم برآید.

 

21 خردادماه" نودمین سالگرد تأسیس بانک کشاورزی "را به همه کشاورزان شریف کشورمان، مشتریان عزیز و همکاران گرانقدر بانک کشاورزی در سراسر کشورتبریک عرض نموده و به این تداوم خدمت افتخار می کنیم .