شرایط و ضوابط بیمه آتش سوزی منازل مسکونی کارکنان بانک کشاورزی

اخبار و رویدادهاشرایط و ضوابط بیمه آتش سوزی منازل مسکونی کارکنان بانک کشاورزی

به اطلاع تمامی اعضاء محترم صندوق می رساند  به منظور بهره مندی از  جزئیات پوشش بیمه آتش سوزی منازل مسکونی کارکنان بانک کشاورزی در صندوق رفاه و تامین آتیه می توانید از طریق دانلود فایل درج شده در زیر نسبت به مطلع شدن از شرایط و ضوابط این پوشش بیمه ای اقدام نمایید:

 

بروشور بیمه آتش سوری منازل ( جهت دانلود اینجا کلیک کنید )