نشست های نواندیشی در صندوق رفاه و تأمین آتیه(6)

اخبار و رویدادهانشست های نواندیشی جلسه ششم

به نام خداوند جان و خرد

نشست های نواندیشی در صندوق رفاه و تأمین آتیه(6)

 

پیشگامان؛ اینان چگونه دنیا را دگرگون می سازند...

در دنیایی که باشتاب رو به دگرگونی دارد، درس های گذشته می توانند ما را به گمراهی بکشانند.

 

در جلسه ششم نشست های نواندیشی صندوق رفاه و تأمین آتیه با حضور جمعی از همکاران؛ نکات ارزشمند زیر از کتاب پیشگامان توسط جناب آقای حیاتی(مدیرعامل صندوق رفاه و تأمین آتیه)مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انسان می بایست در راه پیشگامی خطرهای جدی را پذیرا باشد. انسان های پیشگامی که جهان را برای خود و سایر انسان ها دگرگون کرده اند، خود را از بندها و مانع هایی که سر راهشان قرار دارد رها کرده و با سرعت متعادل و مدیریت شده گام برمی دارند.

همواره تصور بر این است که پیشگامان خلاق و بزرگ خطرپذیری را در خون خود دارند و از بدو تولد از هر چالش و آسیبی مصون هستند ولی واقعیت این است که اینان در برابر ترس و تمسخر دیگران پا پس نمی گذارند و همواره حرکت می کنند تا شکست بخورند و از شکست خود درس گرفته و نهایتاً در جهت رشد به موفقیت دست یابند.

تعدادی از اقتصاددانان همواره به این موضوع اشاره می کنند که واژه کارآفرین به معنی خطرپذیر است. 

 در این قسمت بحث « اقیانوس آبی» و « اقیانوس قرمز» دو استراتژی متفاوت فضای کسب و کار نیز مطرح می شود که حاصل جنبش اخیر خلاقیت و نوآوری در استراتژی هستند. در بازارهای رقابتی یا به اصطلاح اقیانوس های قرمز، تلاش های ما روی این منطق متعارف متمرکز اند که باید با ارائه ی یک راه حل بهتر برای یک مشکل، برنده ی عرصه ی رقابت شد. اما استراتژی اقیانوس آبی ما را به بازتعریف خود مشکل دعوت می کند.

طبق آمار و بررسی های انجام شده، کارآفرینانی که خطرگریز هستند و با تردید به فرصت های پیش روی خود می نگرند به میزان 33% در کارشان موفق تر بوده اند و کسب و کارشان ماندگاری بیشتری داشته نسبت به آن هایی که آزادانه به پیشواز خطرها می روند.

 

پس پیشگامان نیز دنیایشان پر از آشوب و چالش است و به این شکل نیست که در فضای کاملاً پایدار فعالیت نمایند ولی توانایی دست و پنجه نرم کردن با مشکلات را در خود تقویت کرده اند.

جلسه با بیت زیبا از حضرت سعدی پایان یافت:

                 ز عقل اندیشه ها زاید که مردم را بفرساید                                                                  گرت آسودگی باید برو عاشق شو ای عاقل