اساسنامه مصوب صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی

اخبار و رویدادهاشرح اساسنامه مصوب صندوق رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک کشاورزی سال 1402

 

                                                                            باسمه تعالی

 

اساسنامه مؤسسه غیر تجاری ، غیر انتفاعی صندوق رفاه و تامین آتیه كاركنان بانك كشاورزي

ماده 1 ـ نام مؤسسه: 

صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی که از این به بعد به اختصار، «صندوق» نامیده می‌شود. 

ماده2 ـ موضوع فعالیت و خدمات صندوق :

1- ارائه خدمات رفاهی و تامینی به کارکنان بانک کشاورزی (اعم از شاغل، بازنشسته ، ازکارافتاده و وظیفه بگیر) در حدود منابع مالی و مقررات مربوطه (پاداش ویژه بازنشستگی - اعطای کمک هزینه معیشتی به کارکنان بازنشسته ، ازکار افتاده و وظیفه بگیر - اعطای کمک هزینه مراسم خاکسپاری – اعطای کمک های بلاعوض و تسهیلات رفاهی کارکنان - ارائه کلیه خدمات رفاهی به کارکنان ازکارافتاده و دارای نقص عضو و خانواده های 

آنها - تأمین خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه و نا خوشایند بر زندگی کارکنان – تسويه مانده بدهي انواع تسهيلات مسكن،تعميرات و ضروري كاركنان شاغل و بازنشسته فوت شده.

2- انجام هر نوع سرمایه گذاری به منظور افزايش بازدهي مالي براي تعهدات آتي صندوق.

3- اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت یا هر شخص حقیقی و یا حقوقی.

4- اخذ تسهیلات و منابع مالی و سایر حمایت های مراجع و ادارات مرتبط با بانک .

5- سایر فعالیت های مجاز در چارچوب اهداف اساسنامه.

تبصره: بودجه و دستورالعمل اجرايي ماده(2)هرسال به پيشنهاد هيات عامل صندوق به تصويب هيئت امنامي رسد. 

 

ماده 3ـ مرکز اصلی صندوق

مرکز اصلی صندوق تهران،  بزرگراه  جلال آل احمد، نبش خیابان پاتریس لومومبا، ساختمان مرکزی بانک کشاورزی.

کدپستی  1445994316 و هیئت امناء می تواند در تهران و سایر مناطق کشور نمایندگی ایجاد و یا از طریق واگذاری برخی امور به کارگزاریها اقدام نماید .

ماده 4ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد و بصورت موسسه و طبق مقررات این اساسنامه و قوانین مربوطه اداره خواهد شد . 

ماده 5 ـ آورده صندوق: 

آورده صندوق مبلغ 50.000.000.000 ( پنجاه میلیارد ریال) می‌باشد. 

 

 

ماده 6 ـ مدت صندوق: 

از تاریخ ثبت ( 01/09/1383 ) به مدت نامحدود.

ماده 7 ـ تابعیت صندوق: 

تابعیت صندوق ایرانی است. 

ماده 8 ـ  ارکان صندوق:

الف) هیئت امناء     ب) مدیر عامل و هیئت عامل      ج) بازرسان            

ماده 9 ـ  هیئت امناء:  

هیئت امناء صندوق متشکل از هفت نفر عضو خواهد بود که بشرح ذیل از سوی مدیریت عامل بانک برای مدت 

سه سال معرفی می گردند . 

1) معاونت سرمایه انسانی بانک  .

2) معاونت مالی بانک  .

3) معاونت پشتیبانی بانک  . 

4) معاونت بازاريابي و هماهنگي امور شعب بانك .

5) معاونت حقوقي و وصول مطالبات بانك .

6) رئیس کانون بازنشستگان بانک  .

7) یک نفر از بازنشستگان با پيشنهاد كانون و انتصاب مدير عامل.

تبصره1: به استثناء بند 6 و 7، عضویت در هیئت امناء صندوق قائم به سمت¬های مذکور در بندهای ماده 9 می باشد.

تبصره2: معاونت سرمایه انسانی بانک ، بعنوان رئیس هیئت امنا و معاونت مالی به عنوان دبیر هیئت امناء محسوب می شوند و سمت های رئیس و دبیری قائم به سمت های مذکور در بند 1 و 2 می باشد.

ماده 10 ـ جلسه هیئت امناء:        

جلسه هیئت امنای صندوق ظرف مدت 4 ماه پس از انقضای سال مالی جهت رسیدگی به حساب¬ها وصورتهای مالی و تصویب ترازنامه ی صندوق تشکیل می شود. همچنین به منظور تصویب بودجه سالانه صندوق جلسات هیئت امناء تشکیل می گردد و در صورت ضرورت به دعوت هیئت عامل یا هریک از اعضای هیئت امناء و یا بازرس قانونی صندوق جلسه بطور فوق¬العاده تشکیل می گردد.

ماده 11 ـ اختیارات هیئت امناء:

1- استماع گزارش هیئت عامل در امور مالی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق .

2- تعیین خط مشی آینده صندوق و تصویب آن.

3- افزایش یا کاهش سرمایه صندوق. 

4- نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و اعضاء هیئت عامل و انتخاب بازرس قانونی صندوق و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنان.

5- پيشنهاد تغییرات اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده به اساسنامه صندوق به هيئت مديره بانك.

6- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات ارائه شده از طرف هیئت عامل يا بازرس صندوق .

7- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که طبق قانون تجارت در صلاحیت مجامع عمومي مي¬باشد. 

8- هیئت امناء بازرس قانونی اصلی و علی البدل را برای مدت یکسال انتخاب می نماید.

9-ایجاد ساختار سازمانی مناسب به نحوی که هیئت عامل و واحدهای تابعه را در انجام مسئولیت های قانونی و تبیین شده یاری نماید . 

10-تصویب بودجه سالانه صندوق . 

11 – تصویب آئین نامه ها و تعیین خط مشی داخلی مربوط به نحوی اداره صندوق در چارچوب اساسنامه . 

ماده 12 ـ دعوت جلسه هیئت امناء :

 جلسه هیئت امناء با دعوت کتبی هیئت عامل صندوق و یا احدی از اعضای هیئت امناء و یا بازرس قانونی صندوق  از طریق ارسال نامه کتبی به دبیر هیئت امناء و یا بوسیله درج آگهی در یکی از جرائد کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد. فاصله بین دعوت تا تشکیل جلسه هیئت امناء حداقل10 روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.

جلسات هيئت امناء با حضور حداقل 5 عضو رسميت داشته و تصميمات به اتفاق اکثریت مطلق آراء (نصف + 1) موافق اتخاذ مي¬شود.

تبصره : در مواقعی که کلیه اعضاء هیئت عامل در جلسه حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست . 

ماده 13 ـ هیئت عامل:

هیئت عامل متشکل از سه نفر عضو خواهد بود که از طرف هیئت امناء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. از این میان یک نفر به عنوان مديرعامل و دو نفر بعنوان معاون تعیین می شود . 

تبصره 1 : اعضای هیئت عامل می توانند از بین کارکنان شاغل و بازنشسته بانک کشاورزی و یا متخصصان بیرونی به صورت تمام وقت تعیین گردند.

تبصره 2 : در صورت بازنشستگی، استعفاء، حجر، فوت و یا ممنوعیت قانونی هریک از اعضای هیئت عامل جلسه هیئت امناء تشکیل می گردد تا نسبت به انتخاب جانشین وی اقدام گردد . 

تبصره3 : پس از انقضای مدت ماموریت هیئت عامل ، در صورتی که هیئت عامل جدید انتخاب نشده باشد، هیئت عامل موجود تا انتخاب و قبولی هیئت عامل جدید کماکان وظائف خود را در صندوق ادامه داده و مسئولیت اداره امور صندوق را بر عهده خواهند داشت. 

تبصره4 : عزل و انتخاب مجدد هریک از اعضاء هیئت عامل بلامانع است. 

تبصره 5:  انتخاب اعضای هیئت عامل صندوق از میان اعضای هیئت امناء ممنوع می باشد. همچنین در صورت حضور همکاران شاغل به صورت همزمان در بانک و عضویت هیأت عامل صندوق  هر گونه دریافتی ایشان از صندوق و زیر مجموعه ممنوع می باشد.

تبصره 6 : مدیرعامل ، بالاترین مقام اجرایی صندوق است که از میان اشخاص حقیقی، توسط هیئت امناء صندوق انتخاب می شود و در حدود اختیارات پیش بینی شده، نماینده قانونی صندوق و حق امضاء دارد. 

ماده 14 ـ  وظایف و اختیارات هیأت عامل :

هیئت عامل برای اداره امور صندوق دارای کلیه اختیارات لازم میباشد ، منجمله موارد زیر :

1) تدوین ساز و کار حسابداری و حسابرسی صندوق. 

2) اجرای مفاد اساسنامه، آیین نامه ها و تصمیمات هیئت امنا و سایر مقررات مربوطه. 

3) تهیه صورت¬های مالی تلفیقی صندوق و ارایه آن به هیئت امنا جهت رسيدگي و تصویب. 

4) هدف گذاری و تعیین راهبردهای کسب و کار و نظارت بر اجرای آنها در شرکت های تابعه . 

5) مدیریت تهیه و تنظیم طرح‌ها ، برنامه‌ها و بودجه . 

6) اقامه دعوا و تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه و مراجع قانونی و سایر سازمان¬ها با حق توکیل به غیر ، از جمله اختیارات مصرح در مواد 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از جمله رجوع به کلیه مراجع اداری و قضایی و شبه قضایی و انتظامی و داوری اعم از دادگاه¬های صالحه بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و شوراهای حل اختلاف و اداره کار با حق انتخاب وکیل اعم از وکیل مدنی یا وکیل دادگستری و با حق دادن توکیل مکرر و نیز دادن اختیارات مذکوره به وکیل و حق عزل وکیل. 

7) نظارت بر هزینه ها و درآمدها .

8) افتتاح حساب¬جاری و هرگونه حساب دیگر نزد بانک¬ها و یا سایر مؤسسات اعتباری مجاز. 

9) پیشنهاد اصلاح اساسنامه و آئین نامه صندوق به هیئت امناء. 

10) تدارک برگزاری جلسه هیئت امناء و ارائه گزارش های لازم  . 

11) ادای دیون و وصول مطالبات. 

12) انتخاب ، انتصاب و بکارگیری متخصصین و کارکنان مورد نیاز .

 

13) عقد هرگونه پیمان با شرکت‌ها و بانک¬ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که بار مالی و حقوقی دارد 

14) افتتاح انواع حسابهای بانکی ، صدور، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت بروات و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور 

15) تهیه نمودار سازمانی صندوق و ارائه پیشنهاد آن برای تصویب به هیئت امناء .

16) نمایندگی صندوق در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکت های تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی .

17) انعقاد هر نوع قرارداد ، تغيير ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول و خرید ملک که مرتبط با موضوع فعالیت صندوق  باشد .

18) اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن .

تبصره 1 : اختیارات هیئت عامل در امور اجرایی منحصر به موارد فوق نیست . شرح موارد فوق فقط برای ذکر مثال بوده و به هیچ وجه به اختیارات هیئت عامل در امور اجرایی به ترتیب مقرر در صدر ماده خللی وارد نمی سازد.

تبصره 2 : اختيارات هيئت عامل در امور اجرايي منحصر به امور رفاهي، بيمه اي، معيشتي و ديگر نيازمندي هاي پرسنلي همكاران شاغل و بازنشسته مي باشد. تمامي امور سرمايه گذاري ها اعم از مستقيم و غيرمستقيم در شركتهاي زيرمجموعه، سبد سهام، اوراق بدهي، مازاد وجوه ورودي و هر نوع فعاليت اقتصادي ديگر كه با هدف سودآوري انجام مي شود به صورت متمركز در گروه سرمايه گذاري (هلدينگ) تخصصي زير مجموعه صندوق انجام خواهد شد.

 

ماده 15ـ تفویض اختیارات هیئت عامل :

هيئت عامل مي تواند تمام يا بخشي از وظايف خود را به مديرعامل حسب نظر واگذار نمايد. 

ماده 16 ـ استعفای هریک از اعضای هیئت عامل تا تعیین عضو جدید، رافع مسئولیت و وظائفی که به وی محول شده، نمی‌باشد. 

ماده 17  ـ دارندگان حق امضاء در صندوق:

درصورت تفويض هيئت عامل اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات، اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت عامل و مهر صندوق معتبر و الزام‌آور خواهد بود. 

ماده 18 ـ سال مالی صندوق: 

از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. 

ماده 19 ـ صندوق غیرانتفاعی است و هیچ گونه امتياز يا سودی به هیئت امنا ، موسسين و اعضاي هيئت عامل تعلق نخواهد گرفت و اين امر مانع از آن نيست كه مشاراليهم همانند ساير كاركنان از خدمات و تسهيلات صندوق برخوردار شوند. 

ماده 20 ـ انحلال صندوق:

صندوق به موجب تصمیم هیئت امنا، مطابق قانون تجارت منحل می‌گردد. 

ماده 21 ـ  تصفیه

در صورتی که هیئت امنا رأی به انحلال صندوق دهد یک نفر شخص حقیقی را به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد کرد ، وظایف مدیر تصفیه طبق مواد 207 تا 209 و 211 تا 218 قانون تجارت مصوب 1311 می‌باشد. 

تبصره : مدیر تصفیه پس از نقد کردن مطالبات و پرداخت دیون مازاد نقدینگی را به نسبت حقوق اعضاء در صندوق ( شاغلین، بازنشسته ها ، وظیفه بگیران و ازکار افتادگان ) تقسیم خواهد نمود.

ماده 22 ـ  قانون حاکم:

در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده، مطابق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد. 

این اساسنامه در 22 ماده و 10 تبصره تنظیم و به امضای کلیه اعضاء هیئت امنا موسسه به اسامی ذیل رسید.