عید سعید قربان مبارک

اخبار و رویدادهاعید سعید قربان مبارک

                                               

 

 

                                               عید سعید قربان مبارک باد

                                                    بر پیکر عالم وجود جان آمد                              صد شکر که امتحان به پایان آمد

                                                   از لطف خداوند خلیل الرحمن                           یک عید بزرگ به نام قربان آمد

 

عید سعید قربان بر تمامی مسلمانان جهان به خصوص خانواده بزرگ بانک کشاورزی مبارک.