رحلت امام خمینی

اخبار و رویدادهاسالروز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و قیام پانزده خرداد بر ملت شریف ایران تسلیت و تعزیت باد

گل رفت و شمیم خوشش اینجاست هنوز

بلبل به هوا ی گل چه شیداست هنوز

رفتی ز جهان اگر چه ای روح خدا

لیکن علم مهر تو بر پاست هنوز

سالروز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و قیام پانزده خرداد بر ملت شریف ایران تسلیت و تعزیت باد