برگزاری اولین جلسه کمیسیون صندوق های رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک ها

اخبار و رویدادهااولین جلسه صندوق های رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک ها در روز دوشنبه مورخ 1401/12/08 با حضور تعدادی از مدیران صندوق ها در سالن شهید نفیسی ساختمان مرکزی بانک کشاورزی برگزار گردید. آقای بصیرت مدیرعامل صندوق رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک کشاورزی (ميزبان جلسه) ضمن اعلام تبریک اعیاد گذشته و خوش آمدگویی از مدیران حاضر صندوق ها اعلام نمودند؛ کارکنان و بازنشستگان بانک ها به عنوان اعضای صندوق ها، وجه اشتراک تمامی صندوق ها می باشند.

 

همانگونه که استحضار دارند؛ برای مسائل مختلف و سیاست گذاری امور اجرائی بانک ها کمیسیون های مختلفی تشکیل گردیده که در ابتدا موضوعات کاری مطرح و همانگی لازم در این کمیسیون ها صورت می گیرد.

با توجه به مشکلاتی که اعضای صندوق ها دارند، نياز شديدي به برگزاری کمیسیون مشابه و جلسات ماهانه در مورد صندوق های رفاه و تأمین آتیه کارکنان احساس گردید، تا ضمن هماهنگی، از تجربیات یکدیگر برای رفع مشکلات استفاده لازم را بهره ببرند.

لذا اولین نشست اقدامی بسیار مؤثر بوده و خواهان تداوم برگزاری جلسات ماهانه بودند که در آن صندوق ها بتوانند جهت افزایش توانمندی و همچنین اتخاذ راهکارهای مناسب، برای ارتقا و رشد از نظرات و همفکری یکدیگر بهره ببرند.

سپس مدیران صندوق ها ضمن معرفی خود، خلاصه ای از خدمات و اقدامات مجموعه خود را در جلسه اعلام داشته و در پایان مصوبات ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1) آقای مهدی بصیرت مدیرعامل صندوق رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک کشاورزی به عنوان دبیر جلسات تعیین گردیدند.

2)  مقرر شد کمیسیون مذکور به صورت ماهانه و در سه شنبه هفته سوم در هر ماه با دستور جلسه مشخص و در قالب دعوتنامه به منظور هم اندیشی و هماهنگی هر چه بیشتر در بین صندوق های رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک ها برگزار گردد.

3) تصميمات اتخاذ شده در جلسات صندوق هاي رفاه و تأمين آتيه كاركنان بانك ها به اداره كل رفاه و سلامت كاركنان بانك كشاورزي به عنوان دبير جلسات كميسيون رفاه بانك ها ارائه تا در كميسيون مطرح گردد.

موضوعات جلسه(مسائل، مشکلات و انتقادات) از سوی صندوق های رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک ها به دبیر جلسه اعلام تا در دستور کار جلسه بعدی کمیسیون مطرح گردد.

 

 

 

 

 

روابط عمومی

صندوق رفاه و تأمین آتیه کارکنان

بانک کشاوری