آیین تکریم و معارفه سرپرست گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز برگزار شد.

اخبار و رویدادهاآیین تکریم و معارفه مدیرعامل گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز ( هلدینگ صندوق رفاه و تامین آتیه ) ، بعدازظهر روز سه شنبه ۳۰فروردین ماه۱۴۰۱، با حضور سرپرست بانک کشاورزی، عضوهیأت مدیره بانک کشاورزی، عضو هیأت عامل و تعدادی از مدیران عالی بانک و مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه صندوق رفاه و تامین آتیه، در سالن جلسات شرکت خدمات پشتیبانی مهر۷۸ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی، در این مراسم مهدی رضایی سرپرست بانک کشاورزی اظهار کرد: برای برون رفت از شرایط فعلی، باید شرکت های زیر مجموعه با برنامه ریزی مدون، سنجیده و همچنین مطالعه کارها به سمت فعالیت های اقتصادی سوده ده حرکت کنند.

وی با بیان اینکه تعریف پروژه های سود ده مورد تأکید است افزود: برای رسیدن به شرایط مطلوب و سود ده باید ریسک پذیر باشیم. مهدی رضایی ادامه داد: در راستای پیشبرد اهداف و برنامه های تدوین شده، از فکرهای نو و پروژه های جدید حمایت می کنیم.

سرپرست بانک کشاورزی با اشاره به اقداماتی که برای تقویت شرکت های زیر مجموعه مهم و ضروریست خاطرنشان کرد: شرکت ها باید ضمن سود دهی مناسب با اصلاح ساختار مالی خود و افزایش سرمایه، وارد بازار بوروس و فرابورس شوند. وی با بیان اینکه برنامه ریزی و هماهنگی اساس اصلاح کاستی هاست تصریح کرد: شرایط فعلی به شکلی است که باید نهایت استفاده را کرد و در این بین، استارتاپ ها نیز بخش مهمی از موضوعات روز هستند که می توانند در فرآیند رشد و توسعه، سوددهی و کیفیت ارائه خدمات ما تاثیرگذار باشند.

رضایی با قدردانی از مجموعه شرکت های فعال در گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز، ابراز امیدواری کرد: با همراهی و وحدت رویه می توان به اهداف موردنظر و ظرفیت‌های قابل ‌قبول دست یافت. سرپرست بانک کشاورزی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به ماهیت صندوق رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک کشاورزی گفت: یکی از دغدغه های اصلی ما توجه ویژه به کارکنان، خصوصا بازنشستگان بانک هست که باید با تقویت شرکت های زیر مجموعه صندوق، بتوانیم در تسهیل امور و تأمین رفاه همکاران خود گام های مثبتی برداریم.  در ادامه مهدی بصیرت مدیرعامل صندوق رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک کشاورزی با قدردانی از اهتمام ویژه سرپرست بانک کشاورزی برای پیشبرد اهداف بانک و تأکید بر تأمین رفاه کارکنان و بازنشستگان بانک گفت: هدف ما این است تا بتوانیم در بین سایر صندوق های بانک های عامل، از جایگاه ویژه ای برخوردار شویم. 

وی اظهار داشت: با تقویت شرکت های زیر مجموعه صندوق، می توانیم در تأمین رفاه همکاران قدم های موثری برداریم.

 در ادامه علی حسین پور سرپرست جدید گروه سرمایه گذاری تأمین آتیه تدبیر سبز نیز با بیان اینکه تعامل سازنده ای با بانک و صندوق ایجاد خواهیم کرد گفت: تدوین و بازنگری سند راهبردی در راستای کسب بازدهی مناسب از بازارهای موجود، کسب ارزش افزوده بیشتر، مشخص کردن مزیت نسبت های سرمایه گذاری و بازنگری در آن، پیگیری جدی الزامات تکلیفی به شرکت از اهم برنامه هایی است که با جدیدیت برای تحقق آن تلاش خواهم کرد. 

در پایان این مراسم از زحمات آقایان سیدحسام الدین پورعباسی و علی اصغر محمدی تقدیر و علی حسین پور به عنوان سرپرست گروه سرمایه گذاری تأمین آتیه تدبیر سبز معرفی شد.