ثبت نام متقاضیان جامانده از ثبت نام بیمه تکمیلی درمان افراد خارج از تکفل پرسنل بانک کشاورزی

اخبار و رویدادهابنا بر اعلام معاونت بیمه صندوق رفاه و تامین آتیه، کارت عضویت بیمه شدگان پوشش بیمه تکمیلی درمان خارج از تکفل در مقطع اول آذرماه 1400 برای مدیریت های مربوطه ارسال شده است. همکاران ادارات مرکزی نیز جهت دریافت کارت درمانی خود به معاونت بیمه صندوق مراجعه نمایند.

با عنایت به درخواست مکرر متقاضیان استفاده از این پوشش بیمه ای، مجددا امکان نام نویسی ایشان فراهم شده. لذا افراد جامانده از ثبت نام می توانند تا تاریخ 15 بهمن ماه 1400 نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

لازم به ذکر است پوشش بیمه ای این افراد از تاریخ اول اسفند ماه 1400 به مدت 9 ماه ( تا 1401/08/30 ) برقرار خواهد شد .