طرح اعتباری عیدانه « رفاه کارت اعتباری »

اخبار و رویدادهانظر به تقارن نوروز باستانی و ماه مبارک رمضان و براساس مصوبه هیأت مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه ، طرح عیدانه رفاه کارت اعتباری با مشارکت صندوق رفاه و تامین آتیه و شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه برای استفاده اعضاء محترم این صندوق اجرائی شد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر فالیهای درج شده در پایین را دانلود و نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه اقدام فرمائید :

ابلاغیه طرح عیدانه رفاه کارت صندوق رفاه و تامین آتیه

دستورالعمل اجرائی طرح عیدانه رفاه کارت

فرم درخواست پانزده میلیونی

فرم درخواست هفت میلیونی