انتصاب معاون جدید مالی، اداری و رفاهی صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی

انتصاب، تبریک، تسلیتبه گزارش روابط عمومی صندوق رفاه و تامین آتیه، طی حکم صادره توسط اداره کل امور کارکنان بانک کشاورزی، آقای بهروز نوری به سمت معاون مالی، اداری و رفاهی این صندوق منصوب شد.

ایشان با 28 سال سابقه خدمت مسئولیتهای مختلفی را در بانک داشته اند که از جمله آنها میتوان به ریاست شعب بانک در تهران بزرگ نام برد. همچنین آخرین سمت ایشان پیش از ورود به صندوق، کارشناس مسئول اداره کل بازرسی بانک بوده است.