اطلاعیه سامانه های ارتباطی با صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی

اخبار و رویدادهاقابل توجه اعضاء محترم صندوق رفاه و تامین آتیه

 

شماره های تماس و سامانه های ارتباطی مورد تائید صندوق رفاه و تامین آتیه به شرح مندرج در فایل زیر میباشند 

خواهشمند است جهت بهره برداری و دانلود برروی لینک زیر کلیک نمائید :

دانلود کنید