گزارش عملکرد طرح تسهیلاتی « سروش مهر » صندوق رفاه و تامین آتیه

اخبار و رویدادهاطرح تسهیلاتی سروش مهر به منظور بهبود وضعیت معیشت همکاران بازنشسته و شاغل بانک کشاورزی از شهریور ماه 1396 اجراء شد

در ابتدای اجرای این طرح تنها بازنشستگان ، ازکارافتادگان و وظیفه بگیران محترم امکان اخذ این تسهیلات را داشتند . پس از استقبال گسترده و طی نمودن مراحل کارشناسی و تامین منابع مورد نیاز امکان دریافت تسهیلات برای پرسنل شاغل بانک نیز فراهم شد .
سرفصل های این طرح تسهیلاتی شامل :
1-    کمک هزینه معیشتی ( ویژه بازنشستگان ، ازکارافتادگان و وظیفه بگیران ) بمیزان 100 میلیون ريال
2-    کمک هزینه ازدواج و خرید جهیزیه به میزان 250 میلیون ريال
3-    کمک هزینه تحصیلی : کاردانی و کارشناسی 70 میلیون ريال - کارشناسی ارشد 90 میلیون ريال - دکترا 120 میلیون ريال
4-    کمک هزینه درمان بیماریهای صعب العلاج تا سقف 200 میلیون ريال ( بر اساس تصمیم کارگروه درمان صندوق رفاه و تامین آتیه )
می باشند .
از اولین روز اجرای این طرح تسهیلاتی تا کنون تعداد 12509 فقره تسهیلات پرداخت شده که بالغ بر 000/000/170/148/1 ريال می باشد . مشروح این تسهیلات پرداختی به شرح جدول زیر می باشد :

 

 

از ابتدای سال 1400 بر اساس مصوبه هیأت مدیره و تائید هیأت امنای صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی ، سقف و تعداد این تسهیلات افزایش یافت که از تاریخ مصوبه اعمال و اجرا شد .
گزارش تسهیلات پرداختی پس از اعمال افزایش تعداد و سقف تسهیلات از ابتدای سال 1400 نیز به شرح زیر می باشد :