دستورالعمل اجرائی طرح تسهیلاتی سروش مهر صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی

اخبار و رویدادهادستورالعمل اجرائی طرح تسهیلاتی سروش مهر صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی

با توجه به تغییرات اعمال شده در طرح تسهیلاتی سروش مهر براساس آخرین مصوبه هیأت مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه از ابتدای سال 1400 ، آخرین نسخه دستورالعمل اجرائی این طرح تسهیلاتی به شرح زیر جهت بهره برداری منتشر می گردد :

 

جهت دانلود کیک کنید