برگ زرین دیگری در کارنامه صندوق رفاه و تامین آتیه ؛ صورتهای مالی سال گذشته به تصویب هیأت امنای این موسسه رسید

اخبار و رویدادهاجلسه هیأت امنای صندوق رفاه و تامین آتیه در تاریخ 21 شهریور ماه جهت بررسی عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1399 با ریاست آقای روح اله خدارحمی ، مدیرعامل محترم بانک کشاورزی و رئیس هیأت امنای صندوق رفاه و تامین آتیه برگزار شد

جلسه هیأت امنای صندوق رفاه و تامین آتیه در تاریخ 21 شهریور ماه جهت بررسی عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1399 با ریاست آقای روح اله خدارحمی ، مدیرعامل محترم بانک کشاورزی و رئیس هیأت امنای صندوق رفاه و تامین آتیه برگزار شد و پس از قرائت گزارش حسابرس قانونی و ارائه گزارش عملکرد هیأت مدیره توسط آقای مهدی بصیرت ، مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه ، صورتهای مالی به تائید و تصویب هیأت امنای این موسسه رسید .
در این جلسه اعضاء هیأت امنای صندوق رفاه و تامین آتیه ، اعضاء هیأت مدیره و معاونین این موسسه به همراه آقای فرعاد علیزاده و ارژنگ طیب نژاد از بازنشستگان بانک کشاورزی حضور داشتند .
جناب آقای خدارحمی با تاکید بر الزام  پاسخگوئی و ارتباط موثر با اعضاء صندوق تاکید و دستورات و فرامین لازم را صادر نمودند . در پایان هیأت امنای محترم صندوق رفاه و تامین آتیه با تخصیص پاداش معیشتی معادل دو برابر سال گذشته جهت پرداخت به کلیه اعضاء صندوق رفاه و تامین آتیه اعم از شاغل ، بازنشسته ، ازکارافتاده و وظیفه بگیران موافقت نمودند .