انتصاب مدیرعامل جدید گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز

اخبار و رویدادهاطی حکمی از سوی مدیرعامل بانک کشاورزی ، آقای سید حسام الدین پورعباسی بعنوان مدیرعامل جدید گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز ( هلدینگ وابسته به صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی ) منصوب شد .

متن حکم صادره به شرح زیر می باشد :

 بسمه تعالی
جناب آقای سید حسام الدین پورعباسی

سلام علیکم
نظر به توانایی ، تجارب و تعهد جنابعالی ، به موجب این حکم , به عنوان " مدیرعامل و عضو هیأت مدیره گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز " وابسته به صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی ، تعیین می شوید .
موفقیت جنابعالی در تامین اهداف صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی در این سرمایه گذاری و ارتقاء عملکرد و نیل به سودآوری مناسب و پایدار برای ارائه خدمات بهتر به همکاران را از خداوند متعالب خواهانم .

« روح اله خدارحمی »