دستورالعمل استفاده از بیمه عمر و حوادث اختیاری کارکنان بانک کشاورزی

اخبار و رویدادهادستورالعمل استفاده از بیمه عمر و حوادث اختیاری کارکنان بانک کشاورزی

با توجه به افزایش 100 درصدی بیمه عمر زمانی ( بیمه عمر و حوادث اختیاری کارکنان بانک کشاورزی ) از سوی صندوق رفاه و تامین آتیه ، دستورالعمل ، ضوابط و شرایط جدید این خدمت بیمه ای از سوی معاونت بیمه صندوق رفاه و تامین آتیه اعلام شد.

 

فایل مربوط به دستور العمل را می توانید با کلیک بر روی لینک زیر دانلود فرمائید :

 

دانلود فایل دستور العمل(اینجا کلیک کنید )