مجمع عمومی عادی سالیانه گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز برگزار شد.

اخبار و رویدادهامجمع عمومی عادی سالیانه گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز ( هلدینگ تاتس وابسته به صندوق رفاه و تامین آتیه ) در روز دوشنبه 27 تیرماه 1400 راس ساعت 10 برگزار گردید.

مجمع عمومی عادی سالیانه گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز ( هلدینگ تاتس وابسته به صندوق رفاه و تامین آتیه ) در روز دوشنبه 27 تیرماه 1400 راس ساعت 10 با حضور آقای مهدی بصیرت مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه به عنوان رئیس مجمع و آقایان خسرو پورخانی عضو هیأت مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه و حسام الدین پورعباسی بعنوان ناظرین مجمع و آقای قاسمعلی رایج ، مدیرعامل گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز بعنوان منشی مجمع با حضور اعضاء هیأت مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه ، معاونین صندوق رفاه و تامین آتیه ، اعضاء هیات مدیره گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز و همچنین نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسه حسابرسی در محل سالن جلسات ساختمان هلدینگ برگزار گردید .
در ابتدا گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت و مدیران شرکت در مقابل سوالات سهامداران در رابطه با بندهای حسابرسی توضیحات لازم معمول و نسبت به آن تصمیم گیری گردید . سپس گزارش هیئت مدیره به مجمع قرائت و مدیران شرکت نسبت به سوالات سهامداران در خصوص عملکرد یکساله توضیحات و مدارک و اطلاعات لازم ارائه و در پایان تکالیف مجمع در رابطه با بندهای حسابرسی ، عملکرد شرکت و برنامه های آتی تعیین و تصمیم گیری در خصوص موارد ذیل صورت پذیرفت :
۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1400
۲- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1400
۳- تمدید یا انتخاب اعضاء هیات مدیره
۴- تعیین حق حضور
۵- تقسیم سود سالیانه شرکت
۶- تصویب صورتهای مالی منتهی به 30 اسفندماه 1399
جلسه مربوطه راس ساعت 12 با ذکر صلوات به پایان رسید .