گزارش جلسات مجازی با مدیریتهای شعب بانک در استانها

اخبار و رویدادهاصندوق رفاه و تامین آتیه به منظور شفاف سازی ، برقراری ارتباطات دوستانه و تعامل با اعضاء محترم و با توجه به شیوع بیماری کرونا و همچنین الزام به هم اندیشی و ارتباط دوسویه موثر با مدیریتها و کانونهای بازنشستگان بانک کشاورزی در سراسر کشور اقدام به برگزاری دوره ای جلسات مجازی نموده .

در این جلسات که با حضور مدیرعامل و معاونین صندوق رفاه و تامین آتیه ، مدیران استانها ، معاونین مدیریت ها ، مسئولین کانونهای بازنشستگان و رابطین رفاهی استانها به منظور تبادل نظر با روئسای کانونهای بازنشستگان و مدیران استانها برگزار می گردند ، کلیه پیشنهادات و راهکارهای مطروحه ر جلسات ویدئوکنفرانس توسط کارشناسان صندوق مورد بررسی و پیگیری قرار میگیرند .
این جلسات تا کنون فی مابین صندوق رفاه و تامین آتیه و مدیریت شعب بانک در استانهای فارس ، مرکزی ، مازندران ، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان برگزار شده اند .
طبق برنامه ریزی ها ، این جلسات حداکثر هر دو هفته یکبار برگزار خواهند شد که اولویت با استانهای پرجمعیت خواهد بود .