نشست مجازی صندوق رفاه و تامین آتیه و مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان

اخبار و رویدادهادر تاریخ دو شنبه مورخ 7 تیر ماه 1400 نشستی مجازی فی مابین صندوق رفاه و تامین آتیه و مدیریت استان سیستان و بلوچستان با حضور آقای مهدی بصیرت مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه و معاونین ایشان از طرف صندوق و آقای رزاق منش مدیر شعب بانک در استان سیستان و بلوچستان ، آقای نیک اختر نمایندگان کانون بازنشستگان و مدیران آن مدیریت برگزار شد .

در این نشست مجازی مواردی همچون طرح صندوق همیاری و ضرورت استمرار و افزایش میزان تسهیلات این طرح ، طرح تسهیلاتی سروش مهر و پیشنهاداتی در ارتباط با کمک هرینه معیشتی صندوق رفاه و تامین آتیه از سوی مسئولان مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان مطرح شد .
آقای مهندس بصیرت گزارشاتی را در ارتباط با موارد مطرح شده ارائه نمودند و دستور بررسی پسشنهادات اعلام شده را به افراد ذیربط صادر نمودند .
در خاتمه مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه با تشکر از همکاری دلسوزانه مسئولین آن استان نوید تقویت طرح های فعلی و اجرای طرح های رفاهی و تسهیلاتی جدید را اعلام نمودند .