گزارش پروژه تسهیلاتی سروش مهر از شهریور ماه 1396

اخبار و رویدادهاپرداخت تسهیلات سروش مهر از تاریخ اول شهریور ماه 1396 توسط صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه با کارمزد 5/3 درصد با همکاری بانک قرض الحسنه مهر ایران آغاز گردید . با گذشت نزدیک به 4 سال از اجرای طرح سروش مهر جمعا 11294 فقره تسهیلات که بیش از 991 میلیارد ريال میباشد به اعضاء صندوق رفاه و تامین آتیه پرداخت گردیده است .

ریز گزارش این طرح تسهیلاتی به شرح زیر می باشد :

1-    پرداختی از ابتدای پروژه تا پایان سال 1399

 

 


 2-    پرداختی از ابتدای سال 1400 تا پایان خرداد ماه
 3-    آمار کل پرداخت شده از شهریور ماه 1396 لغایت پایان خرداد ماه 1400
 

ضمناً در تاریخ 15 بهمن ماه 1399 هیأت مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه نسبت به افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه و همچنین تعداد این تسهیلات اقدام نمودند که قبلا اعلام شده .
اکنون به منظور برخورداری تعداد بیشتری از بازنشستگان از تسهیلات قرض الحسنه معیشتی ، مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه در نظر دارد نسبت به اعمال تغییرات در قراردادفی مابین صندوق و بانک قرض الحسنه مهر ایران اقدام تا سقف اعتبار جهت اعطای تسهیلات جدید افزایش یابد .