مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت واسپاری مهر کشاورزی برگزار شد

اخبار و رویدادهامجمع عمومی عادی سالیانه شرکت واسپاری مهر کشاورزی در روز چهارشنبه 9 تیرماه 1400 راس ساعت 10:30 با حضور آقای صفدری معاون حقوقی و بازرسی بانک کشاورزی بعنوان رئیس مجمع ، آقایان پورخانی و تقی زاده بعنوان ناظرین مجمع و آقای اله دینی مدیرعامل شرکت واسپاری مهر کشاورزی بعنوان منشی مجمع و نمایندگان سهامداران و همچنین نماینده موسسه حسابرسی برگزار شد .

ابتدا گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت و مدیران شرکت در مقابل سوالات سهامداران در رابطه با بندهای حسابرسی توضیحات لازم معمول و نسبت به آن تصمیم گیری گردید . سپس گزارش هیئت مدیره به مجمع قرائت و مدیران شرکت نسبت به سوالات سهامداران در خصوص عملکرد یکساله توضیحات و مدارک و اطلاعات لازم ارائه و در پایان تکالیف مجمع در رابطه با بندهای حسابرسی ، عملکرد شرکت و برنامه های آتی تعیین و تصمیم گیری در خصوص موارد ذیل صورت پذیرفت :
۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه 1400
۲- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه 1400
۳- تمدید یا انتخاب اعضاء هیات مدیره
۴- تعیین حق حضور
۵- تقسیم سود سالیانه شرکت
۶- تصویب صورتهای مالی منتهی به 30 اسفندماه 1399
جلسه مربوطه راس ساعت 13:30 با ذکر صلوات به پایان رسید .