مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات بیمه ای مهراندیش سینا

اخبار و رویدادهامجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات بیمه ای مهر اندیش سینا در روز سه شنبه 8 تیرماه 1400 راس ساعت 10 با حضور آقای مهدی بصیرت مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه به عنوان رئیس مجمع و آقایان پورخانی و حیدری به عنوان ناظرین مجمع و مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ای مهر اندیش سینا بعنوان منشی با حضور اعضاء هیأت مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه و همچنین نماینده موسسه حسابرسی در محل سالن جلسات ساختمان هلدینگ برگزار گردید .

در ابتدا گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت و مدیران شرکت در مقابل سوالات سهامداران در رابطه با بندهای حسابرسی توضیحات لازم معمول و نسبت به آن تصمیم گیری گردید . سپس گزارش هیئت مدیره به مجمع قرائت و مدیران شرکت نسبت به سوالات سهامداران در خصوص عملکرد یکساله توضیحات و مدارک و اطلاعات لازم ارائه و در پایان تکالیف مجمع در رابطه با بندهای حسابرسی ، عملکرد شرکت و برنامه های آتی تعیین و تصمیم گیری در خصوص موارد ذیل صورت پذیرفت :
1- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه 1400
 2- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه 1400
 3- تمدید یا انتخاب اعضاء هیات مدیره
 4- تعیین حق حضور
 5- تقسیم سود سالیانه شرکت
 6- تصویب صورتهای مالی منتهی به 30 اسفندماه 1399
جلسه مربوطه راس ساعت 12 با ذکر صلوات به پایان رسید .