افزایش سقف طرح تسهیلاتی سروش مهر

اخبار و رویدادهابر اساس مصوبه شماره 223 مورخ 15 بهمن ماه 1399 هیأت مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی سقف مبلغ و تعداد تسهیلات طرح تسهیلاتی سروش مهر از ابتدای سال 1400 افزایش یافت.

بدین ترتیب تغییرات سرفصلهای این طرح تسهیلاتی به شرح زیر می باشند :
1-    تسهیلات کمک هزینه معیشتی از 40 میلیون ريال به 100 میلون ريال افزایش یافت
2-    تسهیلات کمک هزینه ازدواج از 200 میلیون ريال به 250 میلیون ريال افزایش یافت و
3-    کمک هزینه تحصیلی برای مقطع کارشناسی از 50 میلیون ريال به 70 میلیون ريال ، برای مقطع کارشناسی ارشد از 70 میلیون ريال به 90 میلیون ریال و برای مقطع دکترا از 100 میلیون ريال به 120 میلیون ريال افزایش یافت و تنها به فرزندان در حال تحصیل همکاران تعلق میگیرد .
4-    از آنجائیکه طرح شورای همباری به صورت مجزا و کاملتر از طرف صندوق رفاه و تامین آتیه در مدیریت استانها در حال اجرا می باشد ، لذا تسهیلات همیاری از طرح تسهیلاتی سروش مهر حذف میگردد
5-    تعداد تسهیلات برای بازنشستگان به 3 فقره تا سقف 500 میلیون ريال و برای شاغلین به 2 فقره و تا سقف 300 میلیون ريال افزایش یافت .
6-    تسهیلات کمک هزینه ازدواج تنها به افرادی تعلق میگیرد که از تاریخ ایشان بیشتر از یکسال سپری نشده باشد .
لازم به ذکر است به جر تغییرات شرح داده ده در بالا ، مابقی مفاد دستورالعمل طرح تسهیلاتی سروش مهر مانند سابق بر قوت خود باقیست و لازم الاجرا می باشد .