مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تجارت بین الملل تدبیر سبز برگزار گردید.

اخبار و رویدادهامجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تجارت بین الملل تدبیر سبز در روز یکشنبه 12 اردیبهشت ماه 1400 راس ساعت 14 با حضور آقای مهدی بصیرت مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه به عنوان رئیس مجمع و آقایان خسرو پورخانی عضو هیأت مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه و قاسمعلی رایج مدیر عامل گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز( هلدینگ ) به عنوان ناظرین مجمع با حضور اعضاء هیأت مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تجارت بین الملل تدبیر سبز و همچنین نماینده موسسه حسابرسی در محل سالن جلسات ساختمان هلدینگ برگزار گردید.

ابتدا هیات رئیسه مجمع انتخاب و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت و مدیران شرکت در مقابل سوالات سهامداران در رابطه با بندهای حسابرسی توضیحات لازم معمول و نسبت به آن تصمیم گیری گردید . سپس گزارش هیئت مدیره به مجمع قرائت و مدیران شرکت نسبت به سوالات سهامداران در خصوص عملکرد یکساله توضیحات و مدارک و اطلاعات لازم ارائه و در پایان تکالیف مجمع در رابطه با بندهای حسابرسی ، عملکرد شرکت و برنامه های آتی تعیین و تصمیم گیری در خصوص موارد ذیل صورت پذیرفت :
۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه 1400
۲- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه 1400
۳- تمدید یا انتخاب اعضاء هیات مدیره
۴- تعیین حق حضور
۵- تقسیم سود سالیانه شرکت
۶- تصویب صورتهای مالی منتهی به 30 اسفندماه 1399
جلسه مربوطه راس ساعت 12 با ذکر صلوات به پایان رسید .