شرایط و ضوابط بیمه عمر و حوادث ( اجباری ) کارکنان بانک کشاورزی

اطلاعات سایتشرایط و ضوابط بیمه عمر و حوادث ( اجباری ) کارکنان بانک کشاورزی

به اطلاع تمامی اعضاء محترم صندوق می رساند  به منظور بهره مندی از جزئیات پوشش بیمه بیمه عمر و حوادث ( اجباری ) کارکنان بانک کشاورزی در صندوق رفاه و تامین آتیه می توانید از طریق دانلود فایل درج شده زیر نسبت به مطلع شدن از شرایط و ضوابط این پوشش بیمه ای اقدام نمایید:

 

جهت دانلود کلیک کنید