دیدار نماینده مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه و مدیران مدیریت و کانون بازنشستگان استان آذربایجان غربی

اخبار و رویدادهاآقای مسعود سروش نیا بعنوان نماینده مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی با مسئولین مدیریت و کانون بازنشستگان بانک کشاورزی در استان آذربایجان غربی دیدار و گفتگو کردند .

در این نشست که با حضور آقای ایزدیار مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان غربی ، آقای رسولی مقدم معاون مالی و پشتیبانی ، آقا شفاهی مدیر کانون بازنشستگان و خانم پرویز مسئول رفاهی و رابط صندوق رفاه و تامین آتی برگزار شد مسائل مرتبط با بازنشستگان ، تسهیلات ، کمک های بلاعوض جاری صندوق ، بیمه و ... و همچنین انتظارات طرفین مطرح و مورد بررسی قرار گرفتند .
در خاتمه نماینده مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه ضمن تشکر از تعامل سازنده و موثر مسئولین مدیریت شعب و کانون بازنشستگان بانک کشاورزی در استان آذربایجان غربی اعلام داشتند این تعاملات جهت رفع مشکلات اعضاء و ارتقاء سطح خدمات صندوق رفاه و تامین آتیه استمرار خواهند داشت و همکاران محترم بازنشسته مشکلات و مسائل خود را به صندوق اعلم تا مورد بررسی و اقدام قرار گیرد .