شرایط و ضوابط بیمه عمر و حوادث گروهی ( اجباری ) کارکنان بانک کشاورزی

اخبار و رویدادهاشرایط و ضوابط بیمه عمر و حوادث گروهی ( اجباری ) کارکنان بانک کشاورزی

به اطلاع تمامی اعضاء محترم صندوق می رساند  به منظور بهره مندی از جزئیات پوشش بیمه عمر و حوادث گروهی ( اجباری ) کارکنان بانک کشاورزی در صندوق رفاه و تامین آتیه می توانید از طریق دانلود فایل درج شده در زیر نسبت به مطلع شدن از شرایط و ضوابط این پوشش بیمه ای اقدام نمایید:

 

بروشور شرایط و ضوابط بیمه عمر و حوادث گروهی - اجباری ( جهت دانلود کلیک کنید