شرایط و ضوابط بیمه عمر زمانی ( عمر و حوادث ) کارکنان بانک کشاورزی

اخبار و رویدادهاشرایط و ضوابط بیمه عمر زمانی ( عمر و حوادث ) کارکنان بانک کشاورزی

به اطلاع تمامی اعضاء محترم صندوق می رساند  به منظور بهره مندی از جزئیات پوشش بیمه عمر زمانی ( عمر و حوادث ) کارکنان بانک کشاورزی در صندوق رفاه و تامین آتیه می توانید از طریق دانلود فایل درج شده در زیر نسبت به مطلع شدن از شرایط و ضوابط این پوشش بیمه ای اقدام نمایید:

بروشور بیمه عمر زمانی ( عمر و حوادث ) کارکنان بانک کشاورزی ( جهت دانلود کلیک کنید )