شرایط و ضوابط بیمه درمان تکمیلی فرزندان خارج از تکفل کارکنان بانک کشاورزی

اخبار و رویدادهاشرایط و ضوابط بیمه درمان تکمیلی فرزندان خارج از تکفل کارکنان بانک کشاورزی

به اطلاع تمامی اعضاء محترم صندوق می رساند  به منظور بهره مندی از جزئیات پوشش بیمه درمان تکمیلی فرزندان خارج از تکفل کارکنان بانک کشاورزی در صندوق رفاه و تامین آتیه می توانید از طریق دانلود فایل درج شده در زیر نسبت به مطلع شدن از شرایط و ضوابط این پوشش بیمه ای اقدام نمایید:

 

بروشور بیمه درمان تکمیلی فرزندان خارج از تکفل ( جهت دانلود کلیک کنید)