شرایط و ضوابط بیمه عمر و حوادث گروهی همسر و فرزندان کارکنان بانک کشاورزی

اخبار و رویدادهاشرایط و ضوابط بیمه عمر و حوادث گروهی همسر و فرزندان کارکنان بانک کشاورزی

به اطلاع تمامی اعضاء محترم صندوق می رساند  به منظور بهره مندی از  جزئیات پوشش بیمه عمر و حوادث گروهی همسر و فرزندان کارکنان بانک کشاورزی در صندوق رفاه و تامین آتیه می توانید از طریق دانلود فایل درج شده در زیر نسبت به مطلع شدن از شرایط و ضوابط این پوشش بیمه ای اقدام نمایید  :

 

بیمه عمر و حوادث ( جهت دانلود اینجا کلیک کنید )