مراسم معارفه مدیر عامل گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز

انتصاب، تبریک، تسلیتدر روز دو شنبه 22 دیماه با حضور مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه و مدیران عامل شرکتهای تابعه ، مراسم معارفه مدیرعامل جدید گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز برگزار شد .

در ابتدای مراسم آقای بصیرت ، مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه ضمن تشکر از آقای خسرو پورخانی مدیرعامل سابق هلدینگ ، گفت : « امروز مدیران می بایست تمام توان خود را در امر سودآوری و ایجاد ارزش افزوده بکار گیرد تا نهایتا صندوق رفاه و تامین آتیه بتواند به تعهدات خود در بالاترین سطح کمی و کیفی نسبت به اعضاء عمل نماید . »
در ادامه جلسه آقای خسرو پورخانی مدیر عامل سابق هلدینگ و هیات مدیره موظف صندوق رفاه و تامین آتیه بیاناتی در ارتباط با هماهنگی هلدینگ و شرکتهای زیر مجموعه با صندوق رفاه و تامین آتیه بعنوان سهامدار اصلی و تاکید بر سودآوری واحدهای زیرمجموعه نمودند و با توجه به افزایش تعداد بازنشستگان در سالهای آینده و عدم استخدام نیروهای جدید در بانک و احتمال کاهش منابع ورودی ، بال سرمایه گذاری و اقتصادی صندوق (هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه) را جهت پوشش کسری و ایجاد مازاد درآمد،  با اهمیت ارزیابی نمودند .       
سپس آقای رایج ، مدیرعامل جدید گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز مسیر پیش رو را مسیری روشن خواند و افزود : « کلیه مدیران و پرسنل شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ می بایست تمام توان خود را جهت پیشبرد اهداف صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی بکار گیریم و به هیچ وجه تفکری به جز تفکر ایجاد ارزش افزوده و سودآوری را در ذهن خود نپرورانیم . »
ایشان در ادامه معیارها و رویکردهای خود را بیان نمودند .
همچنین در این جلسه آقایان اعظمی و محمدی ، اعضاء هیأت مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه و همچنین آقای پورعباسی رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز در مورد سبد دارائیهای شرکت و برنامه ریزی های صورت گرفته مطالبی را بیان داشتند .
در خاتمه آقای خمسه ، مدیر عامل شرکت خدمات بیمه ای مهراندیش سینا به نمایندگی از مدیران عامل نیز برنامه ریزی و تلاش و کوشش مدیران عامل شرکتهای را برای تحقق برنامه سالانه صندوق رفاه و تامین آتیه اعلام نمودند .
در پایان این مراسم لوح تقدیری به پاس زحمات آقای خسرو پورخانی ، مدیرعامل سابق هلدینگ از طرف مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه به ایشان اهداء شد .