نشست هم اندیشی صندوق رفاه و تامین آتیه با ادارت مرکزی بانک کشاورزی

اخبار و رویدادها



این نشست به منظور بررسی قراردادهای پرداخت تسهیلات به بازنشستگان و کارکنان شاغل می باشد .

در روز یکشنبه مورخ 21 دیماه 1399 جلسه ای با محوریت هم اندیشی با حضور نمایندگان ادارات کل بازرسی ، امور کارکنان ، رفاه و سلامت کارکنان ، حقوقی و مالی و کارشناس بیمه معاونت بیمه و بورس صندوق در محل سالن اجتماعات ساختمان هلدینگ به ریاست آقای بصیرت ، مدیرعامل صندق رفاه و تامین آتیه برگزار شد.
این نشست به منظور بررسی قراردادهای پرداخت تسهیلات به بازنشستگان و کارکنان شاغل می باشد .
در این نشست ضمانت صندوق برای پرداخت تسهیلات به شاغلین و بازنشستگان و همچنین پرداخت حق بیمه عمر پس از فوت کارکنان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید با بررسی قراردادهای پرداخت تسهیلات بمنظور یکسان سازی و رفع ابهامات درهفته آینده جلسه برگزار گردد .