سخنان مدیر عامل صندوق رفاه و تامین آتیه در خصوص انتصابات جدید

اخبار و رویدادهاسخنان مدیر عامل صندوق رفاه و تامین آتیه در خصوص انتصابات جدید

آقای مهدی بصیرت ، مدیر عامل صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی پس از انجام مراسم تودیع و معارفه اعضاء جدید با اشاره به اینکه این افراد دارای تجارب مدیریتی در سطح کلان و نگاه دقیقی به مسائل روز هستند گفت : « انتصاب اعضاء جدید هیأت مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه که از مدیران با تجربه و با سابقه بانک می باشن  و همچنین مدیر عامل گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز ، بدون شک تاثیر مثبت و موثری بر روند تصمیم گیری و ارائه خدمات با کیفیت تر صندوق به اعضاء را خواهد داشت . امیدواریم با تجارب و تخصص این افراد شاهد تغییرات بزرگی در تمامی مجموعه های مرتبط با این صندوق باشیم »
ایشان در خاتمه از آقای خدارحمی ، مدیر عامل محترم بانک کشاورزی و رئیس هیأت امنای صندوق رفاه و تامین آتیه درخصوص این انتصابات تشکر و قدردانی نمود .