معرفی مدیر عامل جدید گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز ( هلدینگ صندوق رفاه و تامین آتیه )

انتصاب، تبریک، تسلیتطی حکمی از سوی مدیر عامل محترم بانک کشاورزی ، آقای قاسمعلی رایج بعنوان مدیر عامل جدید گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز منصوب شد .

 

آئین تودیع و معارفه مدیران عامل سابق و جدید گروه سرمایه گذاری طی مراسمی در سالن شهید اکبری بانک کشاورزی در تاریخ 15 دیماه 1399 برگزار شد .
متن انتصاب آقای قاسمعلی رایج به شرح زیر می باشد :
« نظر به تجارب ، توانایی و تعهد جنابعالی ، به موجب این حکم به سمت « مدیر عامل و عضو هیأت مدیره گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز وابسته به صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی » منصوب می شوید .
موفقیت شما در همراهی صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی برای تحقق اهداف سازمانی و انجام وظایف و امور محوله توأم با نوآوری و تلاش موثر برای شکوفائی هرچه بیشتر استعدادها و توانمندی گروه سرمایه گذاری و سودآوری مناسب برای ارایه خدمات بهینه به همکاران را از خداوند متعال خواهانم . »