خسرو پورخانی ، عضو جدید هیأت مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه

انتصاب، تبریک، تسلیتطی حکمی از سوی آقای روح اله خدارحمی ، مدیر عامل بانک کشاورزی و رئیس هیأت امنای صندوق رفاه و تامین آتیه ، خسرو پورخانی بعنوان عضو موظف هیأت مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی منصوب شد.

آقای پورخانی که پیش از این بعنوان مدیر عامل گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز ( هلدینگ صندوق رفاه و تامین آتیه ) مشغول خدمت بود و طی تصدی ایشان در این مجموعه اقدامات شایسته ای صورت پذیرفته ، سابقه حضور در صندوق رفاه و تامین آتیه را بعنوان معاونت مالی و رفاهی نیز در کارنامه خود دارد .
متن حکم انتصاب ایشان بدین شرح است :
« بر اساس مفاد اساسنامه صندوق رفاه و تامین آتیه ؛ به موجب این حکم جنابعالی به عنوان « عضو هیأت مدیره صندوق مذکور » تعیین میگردید تا با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
امید است با همکاری مدیر عامل و سایر اعضاء هیأت مدیره صندوق در پیشبرد وظایف و اهداف موفق و موید باشید .»