انتصاب عضو هیات مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی

انتصاب، تبریک، تسلیتبا حکم مدیر عامل محترم بانک کشاورزی، عضو جدید هیات مدیره صندوق رفاه و تامین آتیه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق رفاه و تامین آتیه ، آقای روح اله خدارحمی مدیر عامل محترم بانک کشاورزی و رئیس هیأت امنای صندوق رفاه و تامین آتیه ، طی حکمی آقای رضا اعظمی را به عنوان عضو موظف هیأت مدیره این موسسه منصوب کردند.

متن این حکم به استناد مصوبه هیأت امنای صندوق رفاه و تامین آتیه صادر شده به شرح زیر می باشد :

« بر اساس مفاد اساسنامه صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان ؛ به موجب این حکم ، جنابعالی به عنوان « عضو هیأت مدیره مدیره صندوق مذکور » تعیین میگردید تا با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید .

امید است با همکاری مدیر عامل و سایر اعضاء هیأت مدیره صندوق در پیشبرد وظایف و اهداف بانک موفق و موید باشید . »