برگزاری جلسه شورای معاونین صندوق رفاه و تامین آتیه

اخبار و رویدادهااولین نشست شورای معاونین صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی در روز شنبه مورخ 29 آذر ماه 1399 راس ساعت 9 صبح به ریاست مهدی بصیرت ، مدیر عامل صندوق و با حضور اعضاء شورا ( معاونین صندوق ) برگزار شد .

در این جلسه عملکرد صندوق همیاری مورد بررسی قرار گرفت .
مسعور سروش نیا ، معاونت طرح همیاری صندوق گزارش خود را در رابطه با ماموریتهای انجام شده به استانهای فارس و یزد و ملاقات با کانونهای بازنشستگان و مسئولین مدیریتها ارائه نمود .
آقای بصیرت پس از ارائه گزارش اعلام داشتند از جمله اقدامات بسیار خوب ، تاسیس صندوق همیاری می باشد که توانسته است در مواقع ضروری در خدمت بازنشستگان باشد . امروز نیاز به تغییر دستورالعمل صندوق همیاری و به روزآوری آن و تقویت منابع صندوق میباشد تا خدمات بهتری را ارائه نماید بطوریکه بتوان نیازهای همکاران عضو صندوق برآورده نمود .
همچنین از دیگر مصوبات شورای معاونین ، افزایش اعتبار صندوق های استانها است که در این زمینه مقرر گردید براساس عملکرد صندوق هراستان بر مبنای منابع جمع آوری شده و منابع پرداخت شده به اعضاء صندوق ، منابع جدیدی به صندوق های استانها تخصیص یابد .
این جلسات به صورت هفتگی و با محوریت بررسی و مرتفع نمودن مطالبات و مشکلات اعضاء صندوق برگزار خواهد شد.