نشست معاونت طرح همیاری صندوق رفاه و تامین آتیه با رئیس و عوامل اجرائی صندوق همیاری در استان فارس

اخبار و رویدادهابه دستور مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه ، مسعود سروش نیا ، معاونت طرح همیاری صندوق با عوامل اجرائی این طرح در استان فارس ملاقات نمود.

در این نشست که با حضور نایب رئیس صندوق همیاری ، رابط رفاهی صندوق رفاه و نماینده کانون بازنشستگان استان فارس برگزار شد جنبه های مختلف طرح همیاری در آن استان مورد بررسی قرار گرفت .
از موارد حائز اهمیت در این نشست میتوان به عملکرد مثبت صندوق همیاری استان فارس و تلاش در رفع نیازهای همکاران از محل منابع موجود اشاره نمود .
سروش نیا با قدردانی از اقدامات عوامل اجرائی طرح همیاری گفت : با توجه به تعداد اعضاء صندوق در استان فارس و درخواستهای متعدد ایشان ، افزایش اعتبار طرح همیاری به صورت فوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
زودی اخبار خوبی در این زمینه برای اعضاء صندوق همیاری در کل کشور خواهیم داشت.