مهر تائید دیگری بر عملکرد صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی

اخبار و رویدادهامجمع عمومی صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی در تاریخ 19 آذرماه مصادف با شانزدهمین سالگرد تاسیس موسسه ، برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1398 به ریاست روح اله خدارحمی ، مدیر عامل بانک کشاورزی برگزار شد و پس از قرائت گزارش و آنالیز صورتهای مالی ، عملکرد و صورتهای مالی صندوق به تائید و تصویب هیئت رئیسه مجمع رسید .

این جلسه با حضور معاونین مدیرعامل بانک ، اعضاء هیئت امناء صندوق ، مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه و معاونین ایشان تشکیل شد .
جناب آقای خدارحمی با تشکر از اقدامات و تلاش مدیرعامل قدیم صندوق ، به اهمیت جایگاه این موسسه برای اعضاء آن اشاره نمود و افزود : « صندوق رفاه و تامین آتیه در تمام شرایط الزام به سودآوری و تقویت منابع مالی جهت ارائه خدمات بهتر به اعضاء خود را دارد به طوری که خانواده بانک بتوانند تاثیر این خدمات را در زندگی خود لمس کنند . »
در پایان این مجمع دستورات جلسه قرائت و نسبت به تعیین بازرس قانونی ، روزنامه کثیرالانتشار و تمدید یا انتخاب اعضاء هیئت مدیره اقدام شد و دستورها و انتظارات مدبرعامل و هیأت مدیره بانک کشاورزی در دستور کار صندوق رفاه و تامین آتیه قرار گرفت .
همچنین جناب آقای خدارحمی موافقت نمودند درصدی از سود خالص صندوق در سال مالی 1398 ، معادل دو برابر حق عضویت ( 5/8 % حقوق ) اعضاء با لحاظ مدت سابقه عضویت و با رعایت حداقل شش میلیون ريال و حداکثر شانزده میلیون ريال به اعضاء صندوق پرداخت گردد.