تصمیمات و اقدامات صندوق رفاه و تامین آتیه در راستای شفاف سازی

اخبار و رویدادها



صندوق رفاه و تامین آتیه همواره شفافیت کلیه اقدامات خود را در راس امور قرارداده و این امری مهم و مستمر خواهد بود .

اخیرا تصمیمات جدیدی در رابطه با حوزه روابط عمومی صندوق و نحوه اطلاع رسانی مطالب مرتبط گرفته شده که موجبات شفافیت بیشتر را فراهم می سازد .
مدیرعامل صندوق طی نشستی با مسئولین روابط عمومی صندوق استفاده از کلیه امکانات موجود را جهت اطلاع رسانی برنامه ها ، اقدامات ، خدمات و طرح های مجموعه صندوق رفاه و تامین آتیه و شرکتها و واحدهای تابعه را در دستور کار حوزه روابط عمومی قرارداده و تاکید استفاده از تمامی پتانسیل را اعلام نمودند .
در این رابطه برای اولین بار جلسه هیأت امنای صندوق در مورد صورتهای مالی سال 1398 بصورت زنده از صفحه اینستاگرام صندوق به آدرس srta.bki پخش گردید .