نشست هم اندیشی مدیران صندوق رفاه و تامین آتیه با رئیس و اعضاء هیئت مدیره کانون بازنشستگان

اخبار و رویدادهااولین جلسه هم اندیشی فی مابین صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی و کانون بازنشستگان بانک با حضور مدیر عامل جدید صندوق ، معاونین ایشان و مدیر عامل گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز ( هلدینگ ) و اعضاء هیئت مدیره و بازرس کانون بازنشستگان بانک کشاورزی در تاریخ 16/9/1399برگزار گردید.

این نشست به منظور ایجاد هماهنگی ، هم اندیشی ، بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای مناسب در جهت تعامل هرچه بیشتر برگزار شد .
مهدی بصیرت ، مدیر عامل صندوق رفاه و تامین آتیه با اشاره به اینکه صندوق با تمام توان خود در شفاف سازی موارد فی مابین درچارچوب قانون و اساسنامه و آئین ماه ها گام بر می دارد افزود : « در گذشته اقدامات موثر و مفیدی درحوزه خدمات مالی و رفاهی به اعضاء صورت پذیرفته و تقویت این خدمات نیز ادامه داشته و طرح ها و پروژه های جدیدی در دست کارشناسی هستند که قطعا برای اعضاء صندوق کارآمد خواهند بود.
ایشان در ادامه به الزام پیگیری مطالبات و مکاتبات بازنشستگان تنها از طریق کانون مرکز تاکید داشته و این مهم را موجب ایجاد نظم و پاسخگویی سریع تر و دقیقتر دانست .
مدیران کانون تهران نیز درخواستها و پیشنهادهای خود را اعلام نمودند و مقرر شد نسبت به رسیدگی به آنها اقدام و در نشست های بعدی  مورد بررسی قرار گیرند.
مقرر شد این جلسات همه ماهه تشکیل گردد.