اولین جلسه مدیر عامل صندوق با واحد IT و شرکت فناوری اطلاعات گرین پی

اخبار و رویدادهامدیر عامل شرکت گرین پی ( از شرکتهای زیر مجموعه گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز وابسته به صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی ) با مهندس بصیرت ، مدیر عامل صندوق رفاه و معاونین ایشان به منظور ارائه گزارشات مرتبط با حوزه IT و روند تهیه و آماده سازی اپلیکیشن جامع صندوق رفاه و تامین آتیه دیدار کردند .

قنبری ، مدیر عامل شرکت گرین پی در رابطه با نرم افزار و روند اجرای آن گزارشی را ارائه نمود .
مهندس بصیرت با تاکید بر لزوم غیر حضوری نمودن بیشتر خدمات صندوق به منظور رفاه حال بازنشستگان محترم بانک ، این نرم افزار را نقطه عطفی در خدمات صندوق دانستند .
پس از بررسی کلیه جوانب این نرم افزار ، تغییراتی با توجه به فضای موجود و خدمات متنوع موجود از سوی مدیر عامل صندوق در دستور کار شرکت گرین پی قرار گرفت و مقرر شد در روز 19 آذرماه همزمان با شانزدهمین سالگرد تاسیس صندوق رفاه و تامین آتیه ، از این اپلیکیشن نیز رونمائی شود .