معارفه مدیر عامل جدید صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی

انتصاب، تبریک، تسلیتآیین تودیع آقای دکتر داریوش زلقی و معارفه آقای مهندس مهدی بصیرت مدیران عامل پیشین و جدید صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی با حضور معاونین محترم مدیر عامل بانک برگزار شد.

آقای مهندس مهدی بصیرت مدیرعامل جدید صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی در این مراسم طی سخنانی به برخی از اهم برنامه های کاری و راهبردی و سوابق کاری پیشین خود اشاره کرده و اظهار امیدواری کردند در مسئولیتی که به عهده اینجانب گذاشته شده برای ارتقاء و ارائه خدمات بیشتر به خانواده بزرگ بانک کشاورزی امانت دار خوبی باشم.
شایان ذکر است در پایان این مراسم حکم انتصاب مدیر عامل جدید صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی به آقای مهندس مهدی بصیرت اعطاء و با اهدای لوح تقدیر از تلاش های بی وقفه و دلسوزانه آقای دکتر داریوش زلقی تشکر و قدردانی گردید.