افزایش کمک هزینه معیشتی کارکنان بازنشسته و وظیفه بگیر بانک کشاورزی

اخبار و رویدادهاهیئت امنای صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی افزایش کمک هزینه معیشتی بازنشستگان را تأیید و تصویب کرد.

به گزارش روابط عمومی صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی ،  هیئت امنای این صندوق در نخستین جلسه خود که روز پنجشنبه سوم مهرماه با حضور تمامی اعضا برگزار شد،پیرو مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس مورخ سی ام مرداد ماه 1399 و با توجه به تأکید روح اله خدارحمی مدیر عامل این بانک درباره افزایش کمک هزینه معیشتی همکاران بازنشسته و وظیفه بگیر به اتفاق نظر رسیدند.
در این جلسه پس از ارائه گزارش کارشناسی و تجزیه و تحلیل منابع و مصارف صندوق توسط مدیر عامل صندوق رفاه و تامین آتیه ، موضوع افزایش کمک هزینه معیشتی تائید و تصویب شد .
این گزارش می افزاید، بر اساس این مصوبه کمک هزینه معیشتی کارکنان بازنشسته و وظیفه بگیران بر اساس دستورالعملی که به زودی از سوی صندوق رفاه و تامین آتیه ابلاغ خواهد شد،کمک معیشتی حداقل تامبلغ5میلیون  ريال و حداکثر تا8میلیون ريال افزایش خواهد یافت و از اول فروردین 1399 قابل پرداخت خواهد بود .