جدول نرخ حق بیمه پوشش های ششگانه

اخبار و رویدادهابنا به درخواستهای مکرر همکاران گرامی و بمنظور اطلاع رسانی دقیق نرخ و محاسبات پوشش های بیمه ای ششگانه صندوق رفاه و تامین آتیه , جدول حق بیمه های مربوطه منتشر شد .

این جدول به نوع بیمه ، میزان سرمایه در هر بیمه ، مشمول سنی ، مبلغ حق بیمه ( ماهانه یا سالیانه ) و سهم کارمند و بانک و تاریخ شروع و پایان قرارداد توجه دارد . این جدول برگرفته از بروشورهایی است که توسط معاونت بیمه و بورس تهیه و قبلا در اختیار اعضاء قرار گرفته است .                           
اعضاء محترم با مطالعه جدول فوق وضعیت بیمه های مختلف را متوجه خواهند شد . ضمناً پس از راه اندازی و شروع به کار اپلیکیشن بیمه ای صندوق تمامی موارد مربوط به بیمه هر عضو بصورت اختصاصی برای وی قابل مشاهده و تایید خواهد بود .
برای مشاهده جدول ، لطفا لینک زیر را دانلود بفرمائید .

دانلود فایل