همکاری شرکتهای تابعه گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز

اخبار و رویدادهامدیران عامل شرکت های فن آوری اطلاعات گرین پی و شرکت مسافرتی و جهانگردی هنگام پرواز پیرو مبحث ارائه خدمات نوین گردشگری در بسترهای نرم افزاری به گفت و گو نشستند .

با توجه به طراحی نرم افزار جامع صندوق رفاه و تامین آتیه و برنامه های پیش روی حوزه گردشگری گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز ، مقرر شد از این بستر و دیگر زیر ساخت های موجود در زمینه ارائه خدمات نوین الکترونیکی و غیر حضوری گردشگری استفاده شود .
مسئول روابط عمومی صندوق رفاه و تامین آتیه و ارکان تابعه درباره این نشست گفت :
با توجه به توانایی ها و تخصص مدیران دو شرکت ، آینده خوبی در زمینه همکاری ایشان متصور هستیم و در آینده ای نزدیک شاهد ارائه خدماتی نوین در دو حوزه IT و گردشگری و ادغام این دو خواهیم بود .